Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi
Kód akreditace: AK/PV-499/2018
Variabilní symbol: 223101903
Termín: 19.10.2023
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Zdeňka Stránská - zkušená lektorka úseku státního občanství matrik a správních činností

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cíl:

Prohloubení a rozšíření odborných znalostí úředníků územně samosprávných celků.

Aplikace zejména zákonů č. 301/2000 Sb., o matrikách včetně prováděcí vyhlášky č. 207/2001 Sb., č. 186/2013 Sb., o státním občanství včetně prováděcí vyhlášky,  č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, č. 634/2004 Sb., o správnch poplatcích a další.

Procvičování příkladů dle vzorů lektorky, diskuze nad jednotlivými příklady z praxe a jejich řešení.

 

Zákon o matrikách

-          aktuální informace na úseku matričních agend

-          působnost na úseku matrik a státního občanství

-          technický způsob vedení matrik

-          upozornění na časté chyby při zadávání do ISEO

-          podklady pro jednotlivé matriční zápisy

-          provádění vlastních matričních zápisů a vydávání matričních dokladů

-          dodatečné záznamy a změny

-          sbírky listin

-          nahlížení do matrik a sbírek listin

-          postup při zasílání matričních dokladů do ciziny

-          výměna matrik s cizinou

-          užívání a změny jména a příjmení

-          správní poplatky na úseku matričních agend

-          dotazy a odpovědi

 

Zákon o státním občanství ČR

-          historie a vývoj státního občanství

-          způsoby nabývání státního občanství ČR (zejména v souvislosti s narozením v ČR)

-          způsob pozbytí státního občanství ČR  

-          doklady prokazující státní občanství ČR

-          šetření státního občanství

-          práce v ISEO na úseku státního občanství

-          správní poplatky na úseku státního občanství

-          dotazy a odpovědi

 

  • chystaná novela zákona o matrikách č. 301/2000 Sb. s plánovanou účinností od 01.01.2024 (část od 01.01.2027)
  • chystaná novela vyhlášky č. 207/2001 Sb. s plánovanou účinností od 01.07.2023

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR