Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-465/2021
Variabilní symbol: 8240913
Termín: 13.09.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Ing. Hana Juráňová - daňový poradce, auditor

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Obecné povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy

 • Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
 • Základní pilíře VKS
  • stanovit rozsah pravomocí a odpovědností – příklady
  • zajistit oddělení a pravomocí -  příklady
  • zajistit záznamy o provedených kontrolách  - příklady


Řídící kontrola

 • Předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
 • Způsoby provedení řídící kontroly
  • v listinné podobě
  • elektronická řídící kontrola – základní principy, průběh schvalovacích procesů, nezávislost na ostatních systémech, přínosy řešení, možná rizika
 • Praktický průběh předběžné kontroly
  • pověření příkazců operací, správce rozpočtu a hlavní účetní
  • fáze kontroly, výkon, pověření
  • vymezení funkcí, delegování pravomocí
  • kontrolní postupy
 • Příklad řídící kontroly u výdajů
  • předběžné kontroly před vznikem závazků
  • předběžné kontroly po vzniku závazků
  • povinnosti a časové průběhy kontrol, oprávnění a odpovědnosti, formy
  • limitované přísliby, individuální přísliby, možné formy, jaké doporučené údaje, jak archivovat
  • specifika předběžných kontrol u výdajů v hotovosti
 • Příklad řídící kontroly u příjmů
  • předběžná kontrola před vznikem nároku
  • předběžná kontrola po vzniku nároku  
 • Záznamy o kontrole


Interní audit

 • Působnost útvaru interního auditu - obecně
 • Možnosti spolupráce v rámci řídící kontroly


Jak zabezpečit v praxi

 • Příklady vnitřních předpisů – není předepsaná forma, pouze doporučení
  • nejčastěji forma Kontrolního řádu, příklady textu Kontrolního řádu včetně možných příloh
  • podpisové vzory – pouze podpůrný předpis (technika podpisu)
  • systémy řízené dokumentace – možné formy


Nejčastější nedostatky z pohledu auditora

 • Příklady nedostatků
  • v personálním zabezpečení
  • formální pochybení
  • systémová pochybení
  • absence povinných kontrol

 

 • Dotazy, diskuse
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR