Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-620/2021
Variabilní symbol: 824091301
Termín: 13.09.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Cílem semináře je prohloubení a rozšíření znalostí úředníků územně samosprávných celků s důrazem
na zvláštnosti správního řízení o přestupcích a s využitím aktuální judikatury.

 

1) Základ právní úpravy odpovědnosti za přestupky

 •       Právní úprava přestupků v aktuálním znění. Úloha obecných zásad a judikatury při projednávání přestupků.
 •       Pojem přestupku, zákonné znaky přestupku
 •       Základ a úprava odpovědnosti za přestupek fyzický osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob
 •       Správní tresty a ochranná opatření, hlediska pro ukládání správních trestů.
 •       Druhové skutkové podstaty přestupků (základní členění), přestupky projednávané obcemi.

 

2) Právní úprava řízení o přestupcích

 •       Příslušnost k projednání přestupku (věcná, místní), příslušnost orgánů obce.
 •       Zvláštnosti procesní úpravy přestupků, subsidiární použití správního řádu
 •       Zahájení a průběh řízení o přestupcích.
 •       Rozhodnutí o přestupku
 •       Zkrácené formy řízení (příkazní řízení)
 •       Přezkoumání rozhodnutí o přestupku, včetně soudního přezkumu.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR