Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Kód akreditace: AK/PV-90/2016
Variabilní symbol: 224102212
Termín: 22.10.2024
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Veronika Vašicová Benešová - odborník problematiky zákona č. 128/2000 Sb.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Seminář je zaměřen na interpretaci vybraných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na aktuální judikaturu. Pozornost bude věnována níže uvedeným tematickým celkům:

  • obec v pozici veřejoprávní korporace a stím související práva a povinnosti;
  • postavení a působnost orgánů obce (zastupitelstvo obcce, rada obce, starosta obce, obecní úřad, zvláštní orgány obce, výbory a komise jako orgány zastupitelstva a rady) a změny provedené zákonem č. 418/2023 Sb., s účinností od 1. ledna 2024, s důrazem na účast na jednání zastupitelstva/schůzi rady obce distančním způsobem;
  • nakládání s majetkem obce se zaměřením na záměr a náležitosti rozhodnutí o majektorpávní dispozici, judikatura;
  • práva občanů obce a dalších oprávněných subjektů z hlediska zákona o obcích;
  • práva a povinnosti člena zastupitelstva;
  • dozor nad akty v samostatné působnosti a kontrola výkonu samostané působnosti obce
  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

  •   Akce 1+1 účastník zdarma platí od 27.03.2023 pro nově přihlášené účastníky.
  •   Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.
Akreditace: MVČR