Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Kód akreditace: AK/PV-90/2016
Variabilní symbol: 222110802
Termín: 08.11.2022
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Veronika Benešová - odborník problematiky zákona č. 128/2000 Sb.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Pozornost bude věnována níže uvedeným tematickým celkům:

  • obec v pozici veřejnoprávní korporace a s tím související práva a povinnosti;
  • postavení a působnost orgánů obce (zejména zastupitelstvo, rada, starosta, tajemník a orgány zastupitelstva a rady);
  • nakládání s majetkem se zaměřením na záměr a náležitosti rozhodnutí;
  • judikatura;
  • práva občanů obce a dalších subjektů z hlediska zákona o obcích;
  • práva/povinnosti člena zastupitelstva;
  • dozor a kontrola;

 

  •     Diskuze
  •     Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR