Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Základy pěstounské péče a osvojení
Kód akreditace: 2016/1044-SP
Variabilní symbol: 219060408
Termín: 04.06.2019
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 1.700 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
JUDr. Věra Novotná - odborník na danou problematiku, spoluautorka komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Vzdělávací program je určen pro další vzdělávání sociálních pracovníků - úředníků územních samosprávných celků včetně vedoucích úředníků.

Tématem je zvýšení právního povědomí účastníků potřebného pro výkon činností sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislativy a aplikaci správných postupů v souladu s právními předpisy, především s občanským zákoníkem, zákonem o zvláštních řízeních soudních, OSŘ a zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Program se člení na část teoretickou a praktickou, během které budou na kazuistikách a případových studiích představeny příklady pozitivních a negativních zkušeností s novou právní úpravou v pěstounské péči a osvojení v ČR.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s úskalími při aplikaci právních předpisů v působnosti soudů a OSPOD při rozhodování o pěstounské péči a osvojení, ale i o dalších formách náhradní rodinné péče, které se v praxi kombinují.

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV a MVČR po ukončení kurzu

 

  • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 27. 5. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
  • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.
Akreditace: MPSV


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.