Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí, včetně změn a novinek provedených zákonem č. 363/2021 Sb. (novela zákona o sociálně-právní ochraně)
Kód akreditace: A2020/012-SP
Variabilní symbol: 8221207
Termín: 07.12.2022
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
JUDr. Hynek Pečinka, LL.M. - Zástupce vedoucího odboru sociálních věcí, právník, Statutární město Olomouc

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Vzdělávací program je určen pro další vzdělávání sociálních pracovníků - úředníků územních samosprávných celků včetně vedoucích úředníků a zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb působících na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Tématem je zvýšení právního povědomí účastníků potřebného pro výkon činností sociálně-právní ochrany dle příslušné legislativy a aplikaci správných postupů v souladu s právními předpisy. Program se člení na teoretickou a praktickou část včetně prezentace vzorů správných procesních postupů.

  • Správní řízení na prvním stupni od zahájení po vydání rozhodnutí

– správní orgány a účastníci řízení

– postup správního orgánu v řízení

– oprávnění účastníků

– vydávání rozhodnutí, ukončování řízení

  • Rozhodovací činnost na úseku sociálně-právní ochraně dětí

– rozhodování o povinnostech rodičů dítěte

– rozhodování o výchovných opatřeních

– vydávání vyjádření – pěstounská péče (nárok na dávky, dohody)

– vydávání souhlasu – pobyt dítěte ve ZDVOP, DOZP, DD3

– rozhodování o úpravě práv a povinností osoby pečující

– vydávání souhlasu - dohody o výkonu pěstounské péče

– pořádkové pokuty

 

  • Program je akreditovaný také u MVČR v rámci průběžného vzdělávání
  • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV a MVČR elektronicky po ukončení kurzu

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MPSV