Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-55/2022
Variabilní symbol: 8241004
Termín: 04.10.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně spjata se soukromoprávním rozměrem. Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vazbami stavebního zákona a občanského zákoníku, analyzovat jejich vztah, definovat kompetence stavebních úřadů ve vazbě na jejich rozhodovací a kontrolní činnost.

 

Představení občanského zákoníku a stavebního zákona, jejich vztah

 • občanský zákoník a stavební zákon, jejich postavení v systému českého práva, vztah soukromého a veřejného práva, cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona
 • zásady soukromého práva
 • věci a jejím rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu)
 • zásada superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby
 • absolutní majetková práva
 • veřejné seznamy - domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu, zásada materiální publicity

 

Úprava vlastnického práva

 • vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona), rozhrady, nezbytná cesta, nabytí vlastnického práva stavbou
 • přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám

 

Úprava věcných práv k věci cizí a spoluvlastnictví, vazba na stavební zákon

 • věcná práva k věci cizí – účastníci podle stavebního zákona, právo stavby, věcná břemena – služebnosti a reálná břemena
 • spoluvlastnictví
 • souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona
 • diskuze, dotazy

 

 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR