Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Kód akreditace: AK/PV-600/2015
Variabilní symbol: 224092612
Termín: 26.09.2024
Místo: ul. Novotného lávka 5 Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2590 Kč
Lektor:
Ing. Milena Hrdličková, MBA - oddělení vzdělávání a samosprávných agend územních samosprávných celků, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Program:

Cílem programu je seznámit účastníky s povinnostmi a možnostmi prohlubování kvalifikace úředníků ÚSC. Dále podrobně seznámit s pojmem a procesem uznání rovnocennosti vzdělání a akreditací vzdělávací instituce a vzdělávacího programu Ministerstvem vnitra.

 

Program přibližuje komplexní právní úpravu problematiky vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., včetně posledních legislativních změn. Jednotlivé body semináře jsou probírány na základě reálných příkladů a nejnovějších poznatků z praxe.  

 

Cílem programu je seznámit především personalisty, ale i další úředníky územních samosprávných celků, kteří přijímají nové zaměstnance a podílí se na rozvoji jejich vzdělání s novinkami v rámci legislativní úpravy.

 

Program se soustředí na problémy denní praxe úřadu v otázkách vzdělání a vzdělávání úředníků. Např. povinnost splňovat kvalifikační požadavky (zvláštní odborná způsobilost); možnost podat žádost o uznání rovnocennosti vzdělání k Ministerstvu vnitra;  způsoby hledání vhodných vzdělávacích programů; možnost akreditování vzdělávacího programu, vzdělávací společnosti nebo přímo územního samosprávného celku, atd. 

 

Obsah semináře:

 • základní pojmy (vzdělávací instituce, úředník a správní činnost),
 • legislativní předpisy (důraz na legislativní změny),
  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
  • Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků,
  • Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků,
  • Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků,
 • prohlubování kvalifikace,
  • vstupní vzdělávání,
  • průběžné vzdělávání,
  • zvláštní odborná způsobilost,
  • vzdělávání vedoucích úředníků,
 • rovnocennost vzdělání,
 • akreditace vzdělávacích institucí.

UPOZORNĚNÍ: V době, kdy vypisujeme tento termín výše uvedeného akreditovaného kurzu, prochází Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR návrh na významnou novelu předmětného zákona. Konkrétně dne 16. dubna 2024 proběhlo 2. čtení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a další související zákony. Proto si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že prozatím níže naleznete obsah kurzu vztahující se k aktuálně platnému zákonu. Pokud novela zákona nabude platnosti do dne konání tohoto kurzu, bude kurz zaměřen právě na ni, neboť zásadním způsobem mění vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR