Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-58/2022
Variabilní symbol: 8241113
Termín: 13.11.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Ing. Milena Hrdličková, MBA - oddělení vzdělávání a samosprávných agend územních samosprávných celků, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Program:

Cílem programu je seznámit účastníky s povinnostmi a možnostmi prohlubování kvalifikace úředníků ÚSC. Dále podrobně seznámit s pojmem a procesem uznání rovnocennosti vzdělání a akreditací vzdělávací instituce a vzdělávacího programu Ministerstvem vnitra.

 

Program přibližuje komplexní právní úpravu problematiky vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., včetně posledních legislativních změn. Jednotlivé body semináře jsou probírány na základě reálných příkladů a nejnovějších poznatků z praxe.  

 

Cílem programu je seznámit především personalisty, ale i další úředníky územních samosprávných celků, kteří přijímají nové zaměstnance a podílí se na rozvoji jejich vzdělání s novinkami v rámci legislativní úpravy.

 

Program se soustředí na problémy denní praxe úřadu v otázkách vzdělání a vzdělávání úředníků. Např. povinnost splňovat kvalifikační požadavky (zvláštní odborná způsobilost); možnost podat žádost o uznání rovnocennosti vzdělání k Ministerstvu vnitra;  způsoby hledání vhodných vzdělávacích programů; možnost akreditování vzdělávacího programu, vzdělávací společnosti nebo přímo územního samosprávného celku, atd. 

 

Obsah semináře:

 • základní pojmy (vzdělávací instituce, úředník a správní činnost),
 • legislativní předpisy (důraz na legislativní změny),
  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
  • Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků,
  • Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků,
  • Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků,
 • prohlubování kvalifikace,
  • vstupní vzdělávání,
  • průběžné vzdělávání,
  • zvláštní odborná způsobilost,
  • vzdělávání vedoucích úředníků,
 • rovnocennost vzdělání,
 • akreditace vzdělávacích institucí.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR