Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (prohlubování kvalifikace, rovnocennost vzdělání, aj.)
Kód akreditace: AK/PV-600/2015
Variabilní symbol: 219102411
Termín: 24.10.2019
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.000 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Ing. Milena Hrdličková, MBA - předsedkyně prvního senátu Akreditační komise Ministerstva vnitra

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem programu je seznámit účastníky s povinnostmi a možnostmi prohlubování kvalifikace úředníků ÚSC. Dále podrobně seznámit s pojmem a procesem uznání rovnocennosti vzdělání a akreditací vzdělávací instituce a vzdělávacího programu Ministerstvem vnitra.
Program přibližuje komplexní právní úpravu problematiky vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., včetně posledních legislativních změn. Jednotlivé body semináře jsou probírány na základě reálných příkladů a nejnovějších poznatků z praxe.   

Cílem semináře je seznámit především personalisty, ale i další úředníky územních samosprávných celků, kteří přijímají nové zaměstnance a podílí se na rozvoji jejich vzdělání s novinkami v rámci legislativní úpravy.

Seminář se soustředí na problémy denní praxe úřadu v otázkách vzdělání a vzdělávání úředníků. Např. povinnost splňovat kvalifikační požadavky (zvláštní odborná způsobilost); možnost podat žádost o uznání rovnocennosti vzdělání k Ministerstvu vnitra; způsoby hledání vhodných vzdělávacích programů; možnost akreditování vzdělávacího programu, vzdělávací společnosti nebo přímo územního samosprávného celku, atd.  

Obsah semináře:

 • základní pojmy (vzdělávací instituce, úředník a správní činnost)
 • legislativní předpisy (důraz na legislativní změny)
  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
  • Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků,
  • Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků,
  • Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků,
  • a související
 • prohlubování kvalifikace
  • vstupní vzdělávání
  • průběžné vzdělávání
  • zvláštní odborná způsobilost
  • vzdělávání vedoucích úředníků
 • rovnocennost vzdělání
 • akreditace vzdělávacích institucí

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

 • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 14. 10. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
 • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.