Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2018, např. INTERNÍ AUDIT) - PŘELOŽENO Z 1. 11. 2018
Kód akreditace: AK/PV-600/2015
Variabilní symbol: 218120613
Termín: 06.12.2018
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Ing. Milena Hrdličková, MBA - předsedkyně prvního senátu Akreditační komise Ministerstva vnitra

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář přibližuje komplexní právní úpravu problematiky vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., včetně legislativních změn z roku 2018. Jednotlivé body semináře jsou probírány na základě reálných příkladů a nejnovějších poznatků z praxe.   

Cílem semináře je seznámit především personalisty, ale i další úředníky územních samosprávných celků, kteří přijímají nové zaměstnance a podílí se na rozvoji jejich vzdělání s novinkami v rámci legislativní úpravy.

Seminář se soustředí na problémy denní praxe úřadu v otázkách vzdělání a vzdělávání úředníků. Např. povinnost konat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti; možnost podat žádost o uznání rovnocennosti vzdělání k Ministerstvu vnitra;  způsoby hledání vhodných vzdělávacích seminářů; možnost akreditování semináře, vzdělávací společnosti nebo přímo územního samosprávného celku, atd.  

Obsah semináře:
• legislativní předpisy (důraz na legislativní změny)
• úředník (vedoucí úředník, vedoucí úřadu) a „neúředník“
• správní činnost
• vzdělávání úředníků
• rovnocennost vzdělání
• zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ)
• akreditace vzdělávacích institucí

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.