Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost.
Kód akreditace: AK/PV-446/2016
Variabilní symbol: 222101801
Termín: 18.10.2022
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Ing. Milena Hrdličková, MBA - oddělení vzdělávání územní veřejné správy, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Program:

Seminář přibližuje komplexní právní úpravu problematiky zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „ZOZ“) úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a jeho prováděcích předpisů, včetně legislativních změn posledních let.

 

Cílem semináře je seznámit především personalisty a úředníky, které čeká zkouška ZOZ se základy i novinkami v rámci dané problematiky. Pochopit co je to ZOZ a kdo musí tuto způsobilost mít pro výkon správní činnosti. Jaké jsou způsoby nabytí ZOZ. Ve kterých případech a jak se žádá o uznání rovnocennosti vzdělání. Jak se připravit a následně úspěšně vykonat zkoušku ZOZ.

 

Konkrétně se naučí v oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků:

-          orientovat se v ustanoveních legislativních předpisů týkajících se vzdělávání úředníků územních samosprávných celků,

-          pochopit co je to zvláštní odborná způsobilost (dále jen „ZOZ) a jak je jí možné získat,

-          posoudit podklady úředníka (diplom a dodatek k diplomu) - § 33 zákona o úřednících,

-          posoudit možnost podat žádost o uznání rovnocennosti vzdělání Ministerstvu vnitra - § 34 zákona o úřednících,

-          přihlásit úředníka k přípravě na vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti,

-          přihlásit úředníka ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti - § 21 zákona o úřednících.

 

 

Obsah semináře:

 • Zahájení programu
 • Legislativní ukotvení (zákon č. 312/2002 Sb., vyhláška č. 512/2002 Sb. a vyhláška č. 304/2012 Sb.)
  • vybrané pasáže k výkonu správních činností v oblasti agendy spojené se vzděláváním úředníků územních samosprávných celků.
  • vysvětlení pojmu zvláštní odborná způsobilost,
  • jak postupovat při určení, který úředník musí mít zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správní činnosti.
  • uznání ZOZ ze zákona personalistou,
  • posouzení možnosti podání žádosti o uznání rovnocennosti vzdělání k Ministerstvu vnitra.
  • přihlášení úředníka k přípravě na vykonání zkoušky ZOZ.
  • přihlášení úředníka ke zkoušce ZOZ,
  • informování úředníka v rámci personální činnosti o formě a průběhu zkoušky,
  • uvolňování ke zkouškám ZOZ,
  • poskytování neplaceného volna k opravným pokusům zkoušek ZOZ,
  • hrazení nákladů spojených s prohlubováním kvalifikace úředníků,
  • evidování získané kvalifikace do personálního spisu a plánu vzdělávání.
 • Zvláštní odborná způsobilost (dále jen „ZOZ“)
 • Způsoby uznání kvalifikace ZOZ bez vykonání zkoušky ZOZ
 • Příprava na zkoušky ZOZ
 • Zkoušky ZOZ

 

 • Diskuse, ukončení programu
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR