Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost
Kód akreditace: AK/PV-446/2016
Variabilní symbol: 224102912
Termín: 29.10.2024
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Ing. Milena Hrdličková, MBA - oddělení vzdělávání a samosprávných agend územních samosprávných celků, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Seminář přibližuje komplexní právní úpravu problematiky zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „ZOZ“) úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a jeho prováděcích předpisů, včetně legislativních změn posledních let.

 

Po absolvování tohoto vzdělávacího programu budou jeho účastníci schopni plnit řádně úkoly svěřené úřadu územního samosprávného celku v rámci samostatné působnosti zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v aktuálním znění (dále jen „zákon o úřednících“), a to v oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

 

Konkrétně se naučí v oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků:

 • orientovat se v ustanoveních legislativních předpisů týkajících se vzdělávání úředníků územních samosprávných celků,
 • pochopit co je to zvláštní odborná způsobilost (dále jen „ZOZ) a jak je jí možné získat,
 • posoudit podklady úředníka (diplom a dodatek k diplomu) - §33 zákona o úřednících,
 • posoudit možnost podat žádost o uznání rovnocennosti vzdělání Ministerstvu vnitra     - §34 zákona o úřednících,
 • přihlásit úředníka k přípravě na vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti,
 • přihlásit úředníka ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti - §21 zákona o úřednících.

 

1.    Zahájení programu
2.    Legislativní ukotvení (zákon č. 312/2002 Sb., vyhláška č. 512/2002 Sb. a vyhláška č. 304/2012 Sb.)

 • vybrané pasáže k výkonu správních činností v oblasti agendy spojené se vzděláváním úředníků územních samosprávných celků.

3.    Zvláštní odborná způsobilost (dále jen „ZOZ“)

 • vysvětlení pojmu zvláštní odborná způsobilost,
 • jak postupovat při určení, který úředník musí mít zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správní činnosti.

4.    Způsoby uznání kvalifikace ZOZ bez vykonání zkoušky ZOZ

 • uznání ZOZ ze zákona personalistou,
 • posouzení možnosti podání žádosti o uznání rovnocennosti vzdělání k Ministerstvu vnitra.

5.    Příprava na zkoušky ZOZ

 • přihlášení úředníka k přípravě na vykonání zkoušky ZOZ.

6.    Zkoušky ZOZ

 • přihlášení úředníka ke zkoušce ZOZ,
 • informování úředníka v rámci personální činnosti o formě a průběhu zkoušky,
 • uvolňování ke zkouškám ZOZ,
 • poskytování neplaceného volna k opravným pokusům zkoušek ZOZ,
 • hrazení nákladů spojených s prohlubováním kvalifikace úředníků,
 • evidování získané kvalifikace do personálního spisu a plánu vzdělávání.

7.    Diskuse, ukončení programu

UPOZORNĚNÍ: V době, kdy vypisujeme tento termín výše uvedeného akreditovaného kurzu, prochází Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR návrh na významnou novelu předmětného zákona. Konkrétně dne 16. dubna 2024 proběhlo 2. čtení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a další související zákony. Proto si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že prozatím níže naleznete obsah kurzu vztahující se k aktuálně platnému zákonu. Pokud novela zákona nabude platnosti do dne konání tohoto kurzu, bude kurz zaměřen právě na ni, neboť zásadním způsobem mění vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

 

 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR