Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti), (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z LET 2016 A 2017, např. ZMĚNA OSVĚDČENÍ O VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZOZ, VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)
Kód akreditace: AK/PV-446/2016
Variabilní symbol: 218041713
Termín: 17.04.2018
Místo: ul. 28. října 124, Ostrava - Přednáškový sál Domu kultury města Ostravy  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Ing. Milena Hrdličková, MBA - předsedkyně prvního senátu Akreditační komise Ministerstva vnitra

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář přibližuje komplexní právní úpravu problematiky zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „ZOZ“) úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a jeho prováděcích předpisů, včetně legislativních změn z let 2016 a 2017.

 

Cílem semináře je seznámit především personalisty a úředníky, které čeká zkouška ZOZ se základy i novinkami v rámci dané problematiky. Cílem je pochopení co je to ZOZ a kdo musí tuto způsobilost mít pro výkon správní činnosti. Jaké jsou způsoby nabytí ZOZ. Jakým způsobem se žádá o uznání rovnocennosti vzdělání a jak je možné připravit se a následně složit zkoušku ZOZ. Jaký je průběh skládání zkoušky ZOZ.

 

Seminář se soustředí na problémy denní praxe úřadu a úředníkům, které čeká zkouška ZOZ, nebo těm, kteří nevědí, zda-li musí zkoušku ZOZ konat odpoví na tisíc a jednu otázku.

 

Obsah semináře:

  1. Zahájení programu (představení lektora a účastníků, uchopení problematiky v rámci jednotlivých ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)
  2. Legislativní ukotvení (zákon č. 312/2002 Sb., vyhláška č. 512/2002 Sb. a vyhláška č. 304/2012 Sb.)
  3. Zvláštní odborná způsobilost (dále jen „ZOZ“) (pojem, povinnost mít ZOZ, výjimky z této povinnosti)
  4. Způsoby jak získat ZOZ (studium, rovnocennost vzdělání, složení zkoušky ZOZ, složení úřednické zkoušky)
  5. Příprava na zkoušky ZOZ
  6. Zkoušky ZOZ (přihlášení, písemná část, ústní část, hodnotící kritéria a klasifikace, zkušební komise, dokumentace, opakování zkoušky, osvědčení, řízení o námitkách)
  7. Diskuse, ukončení programu

 

  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.