Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti), (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY POSLEDNÍCH LET, např. hmotná nouze, veřejné opatrovnictví, interní audit, atd.)
Kód akreditace: AK/PV-446/2016
Variabilní symbol: 219032601
Termín: 26.03.2019
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.000 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Ing. Milena Hrdličková, MBA - předsedkyně prvního senátu Akreditační komise Ministerstva vnitra

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář přibližuje komplexní právní úpravu problematiky zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „ZOZ“) úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a jeho prováděcích předpisů, včetně legislativních změn posledních let.

Cílem semináře je seznámit především personalisty a úředníky, které čeká zkouška ZOZ se základy i novinkami v rámci dané problematiky. Pochopit co je to ZOZ a kdo musí tuto způsobilost mít pro výkon správní činnosti. Jaké jsou způsoby nabytí ZOZ. Ve kterých případech a jak se žádá o uznání rovnocennosti vzdělání. Jak se připravit a následně úspěšně vykonat zkoušku ZOZ.

Obsah semináře:

  1. Zahájení programu (představení lektora a účastníků, uchopení problematiky v rámci jednotlivých ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)
  2. Legislativní ukotvení (zákon č. 312/2002 Sb., vyhláška č. 512/2002 Sb. a vyhláška č. 304/2012 Sb.)
  3. Zvláštní odborná způsobilost (dále jen „ZOZ“) (pojem, povinnost mít ZOZ, výjimky z této povinnosti)
  4. Způsoby jak získat ZOZ (studium, rovnocennost vzdělání, složení zkoušky ZOZ, složení úřednické zkoušky)
  5. Příprava na zkoušky ZOZ
  6. Zkoušky ZOZ (přihlášení, písemná část, ústní část, hodnotící kritéria a klasifikace, zkušební komise, dokumentace, opakování zkoušky, osvědčení, řízení o námitkách)
  7. Diskuse, ukončení programu

 

  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

  • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 18. 3. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
  • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.