Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-865/2022
Variabilní symbol: 8241119
Termín: 19.11.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Ing. Milena Hrdličková, MBA - oddělení vzdělávání a samosprávných agend územních samosprávných celků, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Seminář přibližuje komplexní právní úpravu problematiky zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „ZOZ“) úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a jeho prováděcích předpisů, včetně legislativních změn posledních let.

 

Po absolvování tohoto vzdělávacího programu budou jeho účastníci schopni plnit řádně úkoly svěřené úřadu územního samosprávného celku v rámci samostatné působnosti zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v aktuálním znění (dále jen „zákon o úřednících“), a to v oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

 

Konkrétně se naučí v oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků:

 • orientovat se v ustanoveních legislativních předpisů týkajících se vzdělávání úředníků územních samosprávných celků,
 • pochopit co je to zvláštní odborná způsobilost (dále jen „ZOZ) a jak je jí možné získat,
 • posoudit podklady úředníka (diplom a dodatek k diplomu) - §33 zákona o úřednících,
 • posoudit možnost podat žádost o uznání rovnocennosti vzdělání Ministerstvu vnitra     - §34 zákona o úřednících,
 • přihlásit úředníka k přípravě na vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti,
 • přihlásit úředníka ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti - §21 zákona o úřednících.

 

1.    Zahájení programu
2.    Legislativní ukotvení (zákon č. 312/2002 Sb., vyhláška č. 512/2002 Sb. a vyhláška č. 304/2012 Sb.)

 • vybrané pasáže k výkonu správních činností v oblasti agendy spojené se vzděláváním úředníků územních samosprávných celků.

3.    Zvláštní odborná způsobilost (dále jen „ZOZ“)

 • vysvětlení pojmu zvláštní odborná způsobilost,
 • jak postupovat při určení, který úředník musí mít zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správní činnosti.

4.    Způsoby uznání kvalifikace ZOZ bez vykonání zkoušky ZOZ

 • uznání ZOZ ze zákona personalistou,
 • posouzení možnosti podání žádosti o uznání rovnocennosti vzdělání k Ministerstvu vnitra.

5.    Příprava na zkoušky ZOZ

 • přihlášení úředníka k přípravě na vykonání zkoušky ZOZ.

6.    Zkoušky ZOZ

 • přihlášení úředníka ke zkoušce ZOZ,
 • informování úředníka v rámci personální činnosti o formě a průběhu zkoušky,
 • uvolňování ke zkouškám ZOZ,
 • poskytování neplaceného volna k opravným pokusům zkoušek ZOZ,
 • hrazení nákladů spojených s prohlubováním kvalifikace úředníků,
 • evidování získané kvalifikace do personálního spisu a plánu vzdělávání.

7.    Diskuse, ukončení programu

 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR