Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Volby v praxi úředníka obce
Kód akreditace: AK/PV-673/2016
Variabilní symbol: 218041707
Termín: 17.04.2018
Místo: ul. Majakovského 29, Karlovy Vary - Přednáškový sál hotelu Lafonte  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Mgr. Eva Doležalová - právník s mnoha praktickými zkušenostmi z výkonu státní správy v oblasti vnitřních věcí

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Teoretické i hlavně praktické informace pro činnost úředníků obcí, kteří organizačně a technicky zajišťují volby a všechno, co s nimi z pohledu úřadu obce a volebních orgánů obce souvisí. Výklad volebních zákonů, postupů při činnosti volebních orgánů, praktické pomůcky a návody na zvládnutí voleb v obci správně a včas.

Cíl a zaměření semináře:
Seminář je zaměřen na praktickou činnost úřadů, postupy, příklady a praktické problémy vznikající při organizačeně technickém zajišťování voleb v obcích. Semináře je vhodný jak pro malé obce, tak pro obce s více volebními orksky a náročnější organizací volebního procesu.

Volby a jejich organizace

 • druhy voleb a jejich zakotvení v právním systému České republiky
 • základní pojmy zákona o volbách (vždy aktuálně se zaměřením na konkrétní nejbližší následující volby), vysvětlení a výklad:
 • aktivní a pasivní volební právo, překážky výkonu volebního práva, seznamy voličů podle druhu voleb, jejich praktické vedení a postupy, soustava volebních orgánů, jejich postavení a vazby na činnost volebních orgánů obcí, voličské průkazy podle příslušného druhu voleb včetně vedení jejich evidence,  archivace volební dokumentace, stížnosti na průběh voleb a jejich řešení, soudní přezkum voleb a mnohé další
 • volební orgány ve vzájemné součinnosti, návaznosti, spolupráce volebních orgánů
 • volební orgány obce a jejich praktická spolupráce s dalšími volebními orgány
 • využívání údajů ROB a agendového informačního systému evidence obyvatel pro účely volebních orgánů obce
 • volební proces jako výkon státní správy volebními orgány a volební proces z pohledu občana, voliče
 • volební materiály, jejich uchovávání a distribuce
 • volební místnosti, vybavení, příprava
 • prováděcí právní předpisy ke konkrétním druhům voleb, metodická doporučení a jejich dopady v praktické činnosti volebních orgánů obcí
 • financování volebních výdajů, postupy a praktické problém v činnosti obcí
 • praktická příprava voleb, organizace činnosti volebních komisí a příprava volebních materiálů - „volební servis obce“


Referendum jako nástroj přímé demokracie

 • základní principy právní úpravy referenda, základní pojmy ze zákona, příprava a organizace referenda, postupy
 • rozdíly referenda a voleb


Na úseku voleb i referenda je možné v rámci semináře konzultovat konkrétní praktické problémy s přípravou voleb nebo referenda, postupy při zajišťování voleb jak z pohledu volebních orgánů obce (starosty, obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu), tak i registračních úřadů, okrskových volebních komisí a to nejen z pohledu dodržení zákonných postupů, ale i z pohledu faktického provedení organizačních volebních prací.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.