Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Volby a referenda v praxi obecních úřadů
Kód akreditace: AK/PV-977/2022
Variabilní symbol: 8221209
Termín: 09.12.2022
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Ing. Ján Janovíček - Dlouholetý odborný lektor akreditovaných vzdělávacích programů na úseku EO, OP, CD a dlouholetý praktik a odborník v problematice voleb, kontaktních míst CzechPOINT a v problematice územní identifikace adres a nemovitostí - RÚIAN.

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

VOLBY A REFERENDA V PRAXI OBECNÍCH ÚŘADŮ. ÚKOLY A POSTUPY POVĚŘENÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY V ROCE 2023.


Cíl semináře:
Tento seminář má za cíl prohloubit a rozšířit znalosti úředníků územně samosprávních celků, zejména zaměstnanců na obecních úřadech v problematice jednotlivých druhů voleb a referenda. Hlavní pozornost bude věnována vybraným praktickým činnostem a postupům volebních orgánů v přípravném období a ve dnech konání volby prezidenta republiky na počátku roku 2023. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuálními metodikami a stanovisky Ministerstva vnitra k otázkám voleb a referenda. Samozřejmostí bude prostor na dotazy a individuální konzultace.


Program - obsah semináře:


Platná legislativa

 • platná legislativa na úseku voleb a referenda,
 • rekapitulace posledních změn volebních zákonů a zákonů o místním a krajském referendu,
 • připravovaná legislativa.

 

Volby a referenda obecně
Volby:

 • druhy voleb konané v České republice, volební systém jednotlivých druhů voleb, délka funkčního období a počty členů volených zastupitelských sborů,
 • aktivní a pasivní volební právo, překážky výkonu volebního práva, kdo má právo volit, volební právo cizinců v ČR,
 • struktura volebních orgánů, místo a úloha ČSÚ ve volbách,
 • volební okrsky, jejich vymezování, číslování a zápis do RÚIAN,
 • seznamy voličů a voličské průkazy,
 • okrskové volební komise (OVK), jejich úkoly, vytváření, vznik a zánik členství, nároky členů OVK, školení členů OVK, jeho obsah a způsob provedení,
 • využívání a ověřování osobních údajů o voličích v ROB nebo v agendovém informačním systému evidence obyvatel v době přípravy voleb a v jejich průběhu,
 • problematika organizačně technického zabezpečení voleb.

Referenda:

 • referendum jako nástroj přímé demokracie, druhy referenda,
 • principy konání místního referenda, kdo se jej může zúčastnit, o čem se hlasuje, jeho platnost a závaznost,
 • souběh konání voleb a referenda,
 • organizační otázky konání místního referenda.

 

Plnění úkolů volebními orgány při přípravě a v době konání volby prezidenta republiky.

 • základní údaje o volbě prezidenta republiky,
 • stručné informace o kandidatuře, volební kampani a registraci kandidátních listin,
 • volební obvod a volební okrsky pro volbu prezidenta republiky, jak provádět opravy  nesprávných údajů nezařazených stavebních objektů a adresních míst v RÚIAN do volebních okrsků,
 • úkoly volebních orgánů při volbě prezidenta republiky na úrovni pověřených a obecních úřadů,
 • proces sestavování stálého seznamu voličů a výpisů ze stálého seznamu pro OVK, vyžádání seznamů voličů podle volebních okrsků ze základního registru obyvatel – ROB a provádění aktualizace údajů o voličích,
 • postupy při tvorbě zvláštního seznamu voličů pro volbu prezidenta,
 • zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem, možnosti volit v zahraničí,
 • vydávání voličských průkazů,
 • dopisování voličů do jednotlivých seznamů ve volební místnosti,
 • informování voličů o době a místě konání volby prezidenta republiky,
 • plnění úkolů volebními orgány v době přípravy a v průběhu volby prezidenta dle časového harmonogramu, možné písemné vzory některých úkonů volebních orgánů na nižších úrovních,
 • organizačně technické zabezpečení provedení volby prezidenta republiky v 1. a 2. kole,
 • vlastní hlasování, hlasování na voličský průkaz, sčítání hlasů, posuzování hlasovacích lístků,
 • vyhlášení výsledku volby prezidenta republiky,
 • kontrolní činnost v době přípravy voleb a v době jejich konání v průběhu hlasování a při sčítání hlasů,
 • soudní přezkum, přestupky a jiné správní delikty při volbě prezidenta republiky,
 • postup POÚ a OÚ při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace,
 • financování voleb,
 • specifika činnosti volebních orgánů při souběhu volby prezidenta a místního referenda,
 • aktuální metodiky a stanoviska Ministerstva k problematice volby prezidenta České republiky.

 

 • Výměna zkušeností, diskuze, zodpovězení dotazů, individuální konzultace.
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR