Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Volby a referenda v praxi obecních úřadů (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-977/2022
Variabilní symbol: 8240829
Termín: 29.08.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Ing. Ján Janovíček - Dlouholetý odborný lektor akreditovaných vzdělávacích programů na úseku EO, OP, CD a dlouholetý praktik a odborník v problematice voleb, kontaktních míst CzechPOINT a v problematice územní identifikace adres a nemovitostí - RÚIAN.

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ a POÚ při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2024.


Cíl semináře:
Tento seminář má za cíl prohloubit a rozšířit znalosti úředníků územně samosprávních celků, zejména zaměstnanců na obecních úřadech v problematice jednotlivých druhů voleb a referenda se zaměřením na volby do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2024. Pozornost bude věnována vybraným praktickým činnostem a postupům volebních orgánů v době jejich přípravy a ve dnech jejich konání. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuálními metodikami a stanovisky Ministerstva vnitra k otázkám voleb. Samozřejmostí bude prostor na dotazy a individuální konzultace.

Program - obsah semináře:
Platná legislativa

 • platné právní předpisy na úseku voleb a referenda,
 • připravované změny volební legislativy.

Volby v České republice obecně – krátké opakování základní problematiky

 • druhy voleb a volební systém v ČR,
 • aktivní a pasivní volební právo,
 • konání jednotlivých druhů voleb v následujících letech,
 • volby a jejich vazby na základní registry,
 • volební okrsky, volební obvody a volební místnosti,
 • seznamy voličů pro jednotlivé druhy voleb, voličské průkazy.

Referenda obecně – krátké opakování základní problematiky

 • referendum jako nástroj přímé demokracie, druhy referenda,
 • principy konání místního referenda, kdo se jej může zúčastnit, o čem se hlasuje, jeho platnost a závaznost,
 • souběh konání voleb a referenda,
 • seznamy oprávněných osob pro místní referendum a hlasovací průkazy,
 • organizační otázky konání místního referenda.

Společné postupy volebních orgánů při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR

 • kontrola volebních okrsků, jejich úpravy a vymezování, číslování a zápis do RÚIAN. Provádění oprav nesprávných údajů nezařazených stavebních objektů a adresních míst v RÚIAN,
 • volební obvody pro volby do Senátu Parlamentu ČR,
 • příprava seznamů voličů pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu,
 • okrskové volební komise (OVK), jejich úkoly, vytváření, vznik a zánik členství, nároky členů OVK,
 • školení členů OVK, jeho obsah a způsob provedení,
 • využívání a ověřování osobních údajů o voličích a kandidátech v ROB nebo v agendovém informačním systému evidence obyvatel v době přípravy voleb a v jejich průběhu,
 • informování voličů o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu,
 • problematika organizačně technického zabezpečení jednotlivých druhů voleb (distribuce volebních materiálů, volební místnosti, pomocné prostředky, archivace voleb. materiálů, webové stránky k volbám…),
 • časový harmonogram plnění úkolů volebními orgány v době přípravy a v průběhu voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu,
 • kontrolní činnost v době přípravy voleb a v době jejich konání v průběhu hlasování a při sčítání hlasů,
 • soudní přezkum voleb,
 • postup POÚ a OÚ při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace,
 • financování voleb.
 • specifika činnosti volebních orgánů při souběhu voleb a místního referenda.

Specifické úkoly a postupy obecních úřadů a volebních orgánů při přípravě a v době konání voleb do zastupitelstev krajů (ZK) v roce 2024.

 • základní údaje o volbách do zastupitelstev krajů,
 • metodika sestavování stálého seznamu voličů pro volby ZK, výpisy pro OVK,
 • dopisování voličů do seznamu voličů ve volební místnosti,
 • plnění úkolů volebními orgány při volbách do zastupitelstev krajů,
 • vlastní hlasování, posuzování hlasovacích lístků, sčítání hlasů a vyhlášení výsledku voleb do ZK,
 • přestupky a jiné správní delikty při volbách do ZK,
 • aktuální metodiky a stanoviska Ministerstva vnitra k problematice voleb do ZK.

Specifické úkoly a postupy volebních orgánů, OÚ a POÚ při přípravě a v době konání voleb do 1/3  Senátu Parlamentu ČR v roce 2024.

 • základní údaje o volbách do Senátu Parlamentu ČR,
 • metodika sestavování seznamů voličů pro volby Senátu Parlamentu ČR,
 • dopisování voličů do seznamu voličů ve volební místnosti,
 • vydávání voličských průkazů pro volby do Senátu,
 • úkoly a postupy registračního úřadu při volbách do Senátu,
 • zvláštnosti některých postupů OÚ a POÚ při přípravě a v průběhu voleb do Senátu Parlamentu ČR, specifika 2. kola,
 • vlastní hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledku voleb do Senátu,
 • přestupky a jiné správní delikty při volbách do Senátu,
 • aktuální metodiky a stanoviska Ministerstva vnitra k problematice voleb do Senátu.

 

Výměna zkušeností, diskuze, zodpovězení dotazů, individuální konzultace.
Účastníci obdrží osvědčení.


 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR