Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vidimace a legalizace/eLegalizace (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-580/2021
Variabilní symbol: 824110701
Termín: 07.11.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.300 Kč
Lektor:
Mgr. Ida Kárná, MPA - tajemnice úřadu, lektorka s dlouholetou praxí

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Aktuální novinky od 1.1.2024

 

● Právní východiska
- Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, v platném znění – přehled platné právní úpravy
- Vyhláška  č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění
- Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění
- Vyhláška č. 193/2009 Sb.,  o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, v platném znění
- Zákon č.358/1992 Sb., notářský řád, v platném znění – vybraná ustanovení

● Vidimace a legalizace – oprávnění k výkonu činnosti, povinnosti obcí
- Definice pojmů
- Způsob provádění vidimace, zamítnutí
- Způsob provádění legalizace, zamítnutí
- Evidence ověření
- Využívání základních registrů při legalizaci
- Použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád při zamítnutí ověření
- Praktické příklady

● Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
- Vybírání správních poplatků
- Osvobození od správních poplatků

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR