Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vidimace a legalizace
Kód akreditace: AK/PV-383/2015
Variabilní symbol: 218050305
Termín: 03.05.2018
Místo: ul. Guldenerova 17, Plzeň - Přednáškový sál E-centrum  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Mgr. Ida Kárná, MPA - tajemnice úřadu, lektorka s dlouholetou praxí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Právní východiska
    Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, v platném znění – přehled platné právní úpravy
    Vyhláška  č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění
    Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění
    Vyhláška č. 193/2009 Sb.,  o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, v platném znění
    Zákon č.358/1992 Sb., notářský řád, v platném znění – vybraná ustanovení

Vidimace a legalizace – oprávnění k výkonu činnosti, povinnosti obcí
    Definice pojmů
    Způsob provádění vidimace, zamítnutí
    Způsob provádění legalizace, zamítnutí
    Evidence ověření
    Využívání základních registrů při legalizaci
    Použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád při zamítnutí ověření
    Praktické příklady

● Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
    Vysvětlení nových pojmů (konverze, dokument, datová zpráva)
    Postup při provádění konverze.
    Dokumenty, které nelze konvertovat

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
    Vybírání správních poplatků
    Osvobození od správních poplatků

 

  •    Diskuze
  •     Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.