Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vedení skladového hospodářství a jeho účtování u ÚSC a p. o.
Kód akreditace: AK/PV-855/2021
Variabilní symbol: 8230526
Termín: 26.05.2023
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Ing. Hana Juráňová - daňový poradce, auditor

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Vedení skladového hospodářství a jeho účtování

 

 • Platná legislativa (účetní a daňová),
 • Metodika vedení skladové evidence – Metoda A x Metoda B, jejich srovnání, výhody, nevýhody
 • Vymezení druhu zásob (materiál, vlastní výroba, zboží).
 • Vedení skladové evidence - karty, příjemky, výdejky.
 • Oceňování zásob 
  • při nabytí zásob (pořizovací cena, vlastními náklady, reprodukční pořiz. cena),
  • při úbytku zásob (váženým aritmetickým průměrem, FIFO, pevná cena).
 • Bezúplatné nabytí zásob, zásoby financované z dotací, jejich daňová a účetní specifika (včetně ocenění)
 • Ocenění skladů k 31. 12. v rámci závěrkových operací
 • Opravné položky k zásobám.
 • Způsoby účtování zásob včetně stanovení data k uskutečnění daňového případu a účtování zásob přímo do spotřeby, konec  roku.
 • Problematiky DPH týkající se různých režimů zásob (pro ÚSC a p.o. – propagace, spotřeba, prodej). Nákup materiálu nebo zboží mimo ČR neplátcem, limity, identifikovaná osoba. Kdy a jak zdanit úbytek zásob DPH u plátce
 • Různé formy skladových evidencí dle vlastnictví skladových položek – materiál k přepracování, pro práci ve mzdě, komisní prodej, konsignační sklady
 • Likvidace zásob
 • Inventarizace zásob.  Povinnosti inventarizační komise, podklady pro fyzické inventury, zjištěné rozdíly a jejich řešení, inventarizační rozdíly a jejich zaúčtování, výstup – Inventurní soupis.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR