Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Veřejné zakázky - změna závazku ze smlouvy v praxi (dovolené/nedovolené změny)
Kód akreditace: AK/PV-447/2016
Variabilní symbol: 220100112
Termín: 01.10.2020
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Mgr. Jiří Turek - Zkušený právník působící ve veřejné správě, který se dlouhodobě věnuje oblasti veřejných zakázek. V dané oblasti disponuje lektorskými i konkrétními praktickými zkušenostmi.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář je zaměřen na problematiku změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V zákoně o zadávání veřejných zakázek je tato oblast upravena v § 222. V rámci semináře budou vysvětleny základní parametry a principy právní úpravy „změny závazku“, včetně judikatury a příkladů z praxe.

 

Tematické okruhy:

 • Vhodné nastavení smluvních podmínek coby součásti zadávacích podmínek (s ohledem na eliminaci potřeby následných změn), vyhrazené změny závazku
 • Formální i materiální dodržení nastavených smluvních podmínek
 • Podstatné/nepodstatné změny
 • Dopady tzv. podstatných změn smluvních podmínek
 • Vícepráce, méněpráce, „záměny materiálu“
 • Metodika výpočtu limitů pro jednotlivé typy změn
 • Související uveřejňovací povinnosti

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

 • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 21. 9. 2020 pro nově přihlášené účastníky.
 • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.