Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí
Kód akreditace: AK/PV-441/2015
Variabilní symbol: 224112111
Termín: 21.11.2024
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Lucie Potocká - akreditovaná lektorka pro danou problematiku

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Uznávání cizozemských listin a rozhodnutí obecně

- Mezinárodní právo soukromé vs. veřejné

- Zařazení mezinárodního práva v hierarchii právních předpisů ČR

- Prameny mezinárodního práva soukromého – zákon č. 91/2012 Sb.

- Vymezení pojmu „veřejná listina“

- Důkazní moc cizozemských veřejných listin

- Nařízení Rady (ES) č. 2201/20013 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem

  • rozluka manželství
  • zrušení manželství rozvodem
  • neplatnost a neexistence manželství
  • určení, zjištění nebo popření otcovství
  • osvojení

 

Dvoustranné a vícestranné mezinárodní smlouvy a úmluvy

- Česká republika a mezinárodní závazky v oblasti pohybu veřejných listin

- Uznávání cizozemských veřejných listin

- Uznávání cizozemských soudních rozhodnutí

- Určení a posouzení cizího prvku

- Současný stav uznávání veřejných listin v ČR na základě dvoustranných smluv o právní pomoci

- Aktuální problémy související s pohybem cizozemských veřejných listin

 

ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ AKTUALIZOVANÉ TABULKY

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR