Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí v roce 2021 se zaměřením na problémy v běžné praxi
Kód akreditace: AK/PV-334/2015
Variabilní symbol: 821052102
Termín: 21.05.2021
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Ing. Jaroslav Kozel - pracovník Finančního úřadu, odbor metodiky a výkonu daní

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Cílem semináře je seznámit posluchače s uplatněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném pro rok 2021 (dále jen „zákon o DPH”) při činnosti měst a obcí. Seminář je zaměřen jednak na teoretickou část – výklad vybraných ustanovení zákona o DPH (včetně novelizovaných ustanovení), tak aby posluchači získali základní přehled o systému DPH, a jednak na praktické příklady nejčastějších činností měst a obcí a uplatňování zákona o DPH při těchto činnostech.

 

 • Vybraná novelizovaná ustanovení zákona o DPH, která nabyla účinnosti 2020 a 2021
 • Vybraná ustanovení zákona o DPH
  • předmět daně, obrat, osoby povinné k dani, registrace
  • dodání zboží a poskytnutí služby, uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň, povinnost přiznat uskutečněná osvobozená plnění
  • daňový doklad, základ daně a sazby daně
  • osvobozená plnění
  • nárok na odpočet, podmínky uplatnění nároku na odpočet, částečný nárok na odpočet, vyrovnání a úprava odpočtu
  • režimy přenesení daňové povinnosti
  • správa DPH v tuzemsku
 • činnost měst a obcí v pozici osoby nepovinné k dani (veřejnoprávní, činnost za poplatky a dotace)
  • odpadové hospodaření, užívání veřejného prostranství, provoz hřbitovů, nakládání s majetkem obce, …
 • činnost měst a obcí v pozici osoby povinné k dani (ekonomická)
  • poskytnutí služeb a dodání zboží, převod práva, dodání nemovitostí
  • nájmy nemovitých věcí; fakturace a přefakturace energií
  • provozování a nájem sportovních a kulturních zařízení (tělocvičny, aquacentra, zimní stadiony, divadla, plesy, dětské dny …)
  • odpady
  • provoz vodovodů, kanalizací a ČOV
  • ubytovací a stravovací služby
  • hospodaření v obecních lesích
 • uplatňování odpočtu daně na vstupu
 • vybrané informace GFŘ, informace o vybraných uzavřených příspěvcích koordinačního výboru (GFŘ a Komora daňových poradců)
 • různé aktuální informace
 • dotazy a diskuze

 

 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR