Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí v roce 2020 se zaměřením na problémy v běžné praxi
Kód akreditace: AK/PV-334/2015
Variabilní symbol: 220092211
Termín: 22.09.2020
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Ing. Jaroslav Kozel - pracovník Finančního úřadu, odbor metodiky a výkonu daní

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem semináře je seznámit posluchače s uplatněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném pro rok 2020 (dále jen „zákon o DPH”) při činnosti měst a obcí. Výklad je zaměřen jednak na teoretickou část - vybraná ustanovení zákona o DPH (včetně novelizovaných ustanovení), tak aby posluchači získali základní přehled o systému DPH, a jednak na praktické příklady nejčastějších činností měst a obcí a uplatňování zákona o DPH při těchto činnostech.

 

 • Vybraná novelizovaná ustanovení zákona o DPH účinná od 01.01.2020 resp. od 01.05.2020 (případně novela z léta 2020, která je dosud ve schvalovacím procesu)
 • vybraná ustanovení zákona o DPH
  • předmět daně, obrat, osoby povinné k dani, registrace
  • dodání zboží a poskytnutí služby, uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň, povinnost přiznat uskutečněná osvobozená plnění
  • daňový doklad, základ daně a sazby daně
  • osvobozená plnění
  • nárok na odpočet, podmínky uplatnění nároku na odpočet, částečný nárok na odpočet, vyrovnání a úprava odpočtu
  • režimy přenesení daňové povinnosti
  • správa DPH v tuzemsku
 • činnost měst a obcí v pozici osoby nepovinné k dani (veřejnoprávní, činnost za poplatky a dotace)
  • odpadové hospodaření, užívání veřejného prostranství, provoz hřbitovů, …
 • činnost měst a obcí v pozici osoby povinné k dani (ekonomická)
  • poskytnutí služeb a dodání zboží, převod práva, dodání nemovitostí
  • nájmy nemovitých věcí; fakturace a přefakturace energií
  • provozování a nájem sportovních a kulturních zařízení (tělocvičny, aquacentra, zimní stadiony, divadla, plesy, dětské dny …)
  • odpady
  • provoz vodovodů, kanalizací a ČOV
  • ubytovací a stravovací služby
  • hospodaření v obecních lesích
 • vybrané informace GFŘ, informace o vybraných uzavřených příspěvcích koordinačního výboru (GFŘ a Komora daňových poradců)
 • různé aktuální informace
 • dotazy a diskuze

 

 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.