Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí v roce 2019 se zaměřením na problémy v běžné praxi
Kód akreditace: AK/PV-334/2015
Variabilní symbol: 219103108
Termín: 31.10.2019
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 1.700 Kč
Lektor:
Ing. Marika Voženílková - specialistka na DPH

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

1. činnost měst a obcí (ekonomická, jiná než ekonomická, veřejnoprávní, činnost za poplatky a dotace)
2. uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň, povinnost přiznat osvobození (poskytnutí služeb, převod práva, převod nemovitostí)
3. provozování a nájem sportovních a kulturních zařízení (tělocvičny, aquacentra, zimní stadiony, divadla, plesy, dětské dny…)
4. dodání a nájmy nemovitých věcí (funkční celek, stavební pozemek), sazby daně u výstavby a oprav nemovitostí
5. fakturace a přefakturace energií
6. uplatnění nároku na odpočet daně
     - podmínky
     - nárok na odpočet daně v poměrné a krácené výši - příklady  
     - úprava odpočtu daně - příklady
7. trvalé a dočasné režimy přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění (stavební práce, odpady, mobilní telefony, laptopy, dodání nemovitých věcí…)
8. vybrané informace GFŘ, informace o vybraných uzavřených příspěvcích koordinačního výboru (GFŘ a Komora daňových poradců)
9. různé aktuální informace
10. dotazy, diskuse

  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.