Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Uplatňování daně z přidané hodnoty v roce 2018 se zaměřením na činnost měst a obcí a problémy vyskytující se v běžné praxi
Kód akreditace: AK/PV-334/2015
Variabilní symbol: 218021501
Termín: 15.02.2018
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 1.800,-
Lektor:
Ing. Štěpánka Pokorná - metodik DPH, Magistrát hl. m. Praha

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
  1. činnost měst a obcí (ekonomická a veřejnoprávní) – činnost za poplatky, pronájmy a převod práva, dodání nemovitých věcí (prodej pozemků), činnost související se sportem, kulturní činnost, sponzorské dary, výstavba kanalizace, sociální programy (domovy důchodců, pečovatelské domy…), pohřebnictví….
  2. nárok na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně (příklady)
  3. způsob zdanění u majetku vytvořeného vlastní činností (příklad)
  4. režim přenesení daňové povinnosti na odběratele v tuzemsku (trvalé, dočasné) – odpady, stavební práce, mobilní telefony, notebooky, elektronické komunikace…
  5. ručení příjemce zdanitelného plnění, zajištění daně (nespolehlivý plátce, účet)
  6. aktuální informace GFŘ, koordinační výbor KDP…
  7. diskuse, dotazy, odpovědi

 

Seminář je určen novým i stávajícím plátcům s cílem pomoci se orientovat v uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí v praxi.

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.