Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí v roce 2021 na desítkách praktických příkladů z praxe
Kód akreditace: AK/PV-334/2015
Variabilní symbol: 221061012
Termín: 10.06.2021
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Ing. Marika Voženílková - specialistka na DPH

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
 • zdanitelná plnění v tuzemsku, právní fikce, časté chyby, základ daně, opravy základu a výše daně
 • Nová pravidla pro dodání zboží do jiných členských států, prokazování osvobození dodání jinak, příjem služeb případně zboží od osob neusazených v tuzemsku, kdy přiznat, za jakých podmínek atd.
 • provozování a nájem sportovních a kulturních zařízení (tělocvičny, koupaliště, zimní stadiony, divadla, plesy, dětské dny…)
 • operace s nemovitostmi, nájmy, opravy, výstavby, prodej pozemků atd
 • problematika zdravotnických, sociálních, školských  služeb,
 • uplatnění nároku na odpočet daně

             - podmínky

             - nárok na odpočet daně v poměrné a krácené výši

             - úprava a vyrovnání odpočtu daně

 • přenesená daňová povinnost v tuzemsku – fungování a plošný reverse charge
 • manka a škody, finanční transakce
 • vybrané informace GFŘ, informace o vybraných uzavřených příspěvcích koordinačního výboru (GFŘ a Komora daňových poradců)
 • různé aktuální informace a judikatura
 • dotazy, diskuse

 

 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR