Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-419/2021
Variabilní symbol: 8241003
Termín: 03.10.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Ing. Jaroslav Kozel - pracovník Finančního úřadu, odbor metodiky a výkonu daní

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Prohloubení a rozšíření odborných znalostí úředníků ÚSC, kteří se problematikou DPH zabývají. Oblast DPH je složitá ve vazbě na tuzemskou a evropskou legislativu. Účastníci získají přehled o struktuře, účelu a různých výjimkách tohoto předpisu. Důležité je také zaměření na konkrétní problematiku DPH ve veřejné správě.


Zákon o dani z přidané hodnoty – vybraná ustanovení

 • předmět daně, obrat, osoby povinné k dani, registrace
 • dodání zboží a poskytnutí služby, uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň, povinnost přiznat uskutečněná osvobozená plnění
 • daňový doklad, základ daně a sazby daně
 • osvobozená plnění
 • nárok na odpočet, podmínky uplatnění nároku na odpočet, částečný nárok na odpočet, vyrovnání a úprava odpočtu


Činnost měst a obcí v pozici osoby nepovinné k dani (veřejnoprávní, činnost za poplatky a dotace)

 • odpadové hospodaření, užívání veřejného prostranství, provoz hřbitovů, nakládání s majetkem obce, …
 • příklady


Činnost měst a obcí v pozici osoby povinné k dani (ekonomická činnost)

 • obrat, registrace
 • dodání zboží, nájmy, provozování sportovních a kulturních zařízení, odpady, provoz vodovodů, kanalizací a ČOV, ubytovací a stravovací služby, ostatní služby
 • příklady


Uplatňování odpočtu daně na vstupu

 • podmínky pro uplatnění odpočtu daně na vstupu
 • plný nárok na odpočet
 • částečný nárok na odpočet
 • poměrný odpočet, krácený odpočet, vyrovnání,
 • úprava odpočtů
 • příklady


Ostatní

 • různé aktuální informace
 • dotazy a diskuze

 

 •     Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 •     Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 •     Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR