Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi
Kód akreditace: AK/PV-415/2021
Variabilní symbol: 224110702
Termín: 07.11.2024
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Ing. Jaroslav Kozel - pracovník Finančního úřadu, odbor metodiky a výkonu daní

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Prohloubení a rozšíření odborných znalostí úředníků ÚSC, kteří se problematikou DPH zabývají. Oblast DPH je složitá ve vazbě na tuzemskou a evropskou legislativu. Účastníci získají přehled o struktuře, účelu a různých výjimkách tohoto předpisu. Důležité je také zaměření na konkrétní problematiku DPH ve veřejné správě.

Zákon o dani z přidané hodnoty – vybraná ustanovení    předmět daně, obrat, osoby povinné k dani, registrace

 •     dodání zboží a poskytnutí služby, uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň, povinnost přiznat uskutečněná osvobozená plnění
 •     daňový doklad, základ daně a sazby daně
 •     osvobozená plnění
 •     nárok na odpočet, podmínky uplatnění nároku na odpočet, částečný nárok na odpočet, vyrovnání a úprava odpočtu
 •     režimy přenesení daňové povinnosti
 •     správa DPH v tuzemsku

Činnost měst a obcí v pozici osoby nepovinné k dani (veřejnoprávní, činnost za poplatky a dotace)

 •     odpadové hospodaření, užívání veřejného prostranství, provoz hřbitovů, nakládání s majetkem obce, …
 •     příklady

Činnost měst a obcí v pozici osoby povinné k dani (ekonomická činnost)

 •     obrat, registrace, daňová přiznání, kontrolní hlášení, evidence
 •     poskytnutí služeb a dodání zboží, převod práva, dodání nemovitostí
 •     nájmy nemovitých věcí; fakturace a přefakturace energií
 •     provozování a nájem sportovních a kulturních zařízení (tělocvičny, aquacentra, zimní stadiony, divadla, plesy, dětské dny …)
 •     odpady
 •     provoz vodovodů, kanalizací a ČOV
 •     ubytovací a stravovací služby
 •     hospodaření v obecních lesích
 •     příklady

Uplatňování odpočtu daně na vstupu

 •     v plné výši, v částečné výši,
 •     vyrovnání, vypořádání, úprava odpočtů
 •     příklady

Ostatní

 •     vybrané informace GFŘ, informace o vybraných uzavřených příspěvcích koordinačního výboru (GFŘ a Komora daňových poradců)
 •     různé aktuální informace
 •     dotazy a diskuze

 

 •     Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR