Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí v roce 2018 ve vazbě na plánované změny v roce 2019 a problémy vyskytující se v běžné praxi
Kód akreditace: AK/PV-334/2015
Variabilní symbol: 218112003
Termín: 20.11.2018
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Ing. Štěpánka Pokorná - metodik DPH, Magistrát hl. m. Praha

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

1. plánované změny k 1.1.2019 :
- věcná břemena
- směny pozemků
- nárok na odpočet daně
- režim přenesení
- poskytování elektronických služeb (internet)
- a další

2. činnost měst a obcí (ekonomická a veřejnoprávní) – činnost za poplatky, pronájmy a převod práva, dodání nemovitých věcí (prodej pozemků), činnost související se sportem, kulturní činnost, sponzorské dary, výstavba kanalizace, sociální programy (domovy důchodců, pečovatelské domy…)

3. nárok na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně (příklady)

4. režim přenesení daňové povinnosti na odběratele v tuzemsku (trvalé, dočasné) – odpady, stavební práce, mobilní telefony, notebooky…

5. ručení příjemce zdanitelného plnění (nespolehlivý plátce, účet)

6. aktuální informace GFŘ, koordinační výbor KDP…

7. diskuse, dotazy, odpovědi

Seminář bude dle stavu novely zákona o DPH zaměřen na jednotlivé podstatné změny týkající se měst a obcí.

  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.