Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Umění dialogu a asertivní komunikace
Kód akreditace: Č.j.: MSMT - 28402/2015-1-729
Variabilní symbol: 218041003
Termín: 10.04.2018
Místo: ul. 28. října 124, Ostrava - Přednáškový sál Domu kultury města Ostravy  
Cena: 1.700,- Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
PhDr. Petra Müllerová, Ph.D. - absolventka moderátorské školy D3, obor tiskový mluvčí

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář je určen pro každého, kdo věří, že zdvořilost usnadňuje porozumění. Jejím prostřednictvím totiž můžeme svému protějšku sdělit i to, s čím nesouhlasí, popřípadě co se mu nelíbí.

V průběhu semináře se seznámíme se zásadami a prostředky úspěšného dialogu, osvojíme si pravidla asertivního jednání a poodhalíme umění říci NE bez pocitu viny. To vše s respektem k zájmům druhého.

 

Cíl:

Naučit se úspěšně komunikovat, vést správně rozhovor, aktivně naslouchat, asertivně reagovat…

 

Techniky vstřícné komunikace – např. aktivní naslouchání, argumentace a pseudoargumentace…

Jak úspěšně odrazit neférové útoky…

Techniky pohotových reakcí…

Asertivní komunikace a její využití v běžném i pracovním životě…

Desatero asertivních práv člověka…

Asertivní techniky…

Umění říct NE bez pocitu viny…

Jak propojit asertivitu s taktickým jednáním…

Taktické jednání…

Praktická cvičení - individuální doporučení…

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MŠMT


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.