Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi
Kód akreditace: AK/PV-489/2021
Variabilní symbol: 224101702
Termín: 17.10.2024
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cílem semináře je představit specifika přípravy, tvorby a využívání vnitřních předpisů úřadů a obcí, včetně legislativních norem tuto oblast upravujících (zákon o obcích, zákoník práce, zákon o úřednících územních samosprávných celků ad.) a navrhnout možný obsah a zaměření některých vnitřních předpisů, to vše se zaměřením na možnosti realizace efektivní řídící, organizační i personální politiky úřadů územních samosprávných celků.

 

Obecný rámec tvorby vnitřních předpisů

 • Význam a funkce vnitřních předpisů
 • Členění vnitřních předpisů
 • Tvorba vnitřních předpisů a práce s nimi
 • Vydávání a schvalování vnitřních předpisů
 • Vnitřní předpis k tvorbě předpisů

 

Aplikace souvisejících právních předpisů

 • Zákon o obcích
 • Zákoník práce
 • Zákon o úřednících ÚSC
 • Platové předpisy související

 

Tvorba jednacích řádů

 • Jednací řád zastupitelstva
 • Jednací řád rady
 • Jednací řád výborů
 • Jednací řád komisí

 

Tvorba předpisů v organizační a personální praxi

 • Organizační řád
 • Pracovní řád
 • Předpisy k hodnocení zaměstnanců
 • Předpisy k péči o zaměstnance
 • Předpisy platové a k odměňování
 • další vnitřní předpisy

 

Závěrečná diskuze a dotazy

 

 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR