Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva (webinář)
Kód akreditace: A2020/0863-SP
Variabilní symbol: 824112601
Termín: 26.11.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
JUDr. Pavel Zelenka - Předseda senátu Vrchního soudu v Praze

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Seminář reaguje na poslední zákonné změny a dále na aktuální soudní judikaturu.

 

 • Cílem semináře je předat, eventuálně upevnit a prohloubit znalosti cílové skupiny posluchačů o problematice lidských práv obecně, se zvláštním zaměřením na práva dětí s ohledem na rekodifikaci trestního práva hmotného a procesního, o základních mezinárodních a tuzemských dokumentech a právních normách, o jejich dopadu na dodržování a respektování základních práv a svobod dětí a mládeže v každodenní praxi a ochranu těchto práv a svobod právními i mimoprávními prostředky.
 • Účastníkům budou poskytnuty i návodné odkazy na vhodnou literaturu, dokumenty a právní předpisy, využitelné pro jejich profesní praxi a o problematice prevence kriminality dětí a mládeže.
 • Účastníci se dozvědí o aktualizacích právních předpisů a možném řešení jejich konkrétních problémů.
 • Součástí semináře bude i výklad a analýza těchto podkladů, diskuse o nich i o problémech z praxe a řešení konkrétních kauz i případné řešení modelových situací.

 

 • Lidská práva a základní svobody – pojem, historický vývoj, právní úprava
 • Pojmy: dítě, mládež, mladistvý – práva, zákonné zakotvení, vývoj
 • Úmluva o právech dítěte, Evropská úmluva o výkonu práv dětí
 • Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
 • Obecně k trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost mládeže –  trestní zákoník č. 40/2009 Sb., trestní řád, zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb., zákon o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb. u všech v aktuálním stavu v roce 2019
 • Problematika prevence kriminality se zvláštním zaměřením na prevenci kriminality dětí a mládeže
 • Stručný výklad nejdůležitějších trestných činů proti rodině a dětem
 • Aktuální poznatky o fungování, případně nedostatečném fungování zákona o soudnictví ve věcech mládeže v praxi
 • Vzdělávání a informační zdroje v kontextu práv dětí a mládeže
 • Některé související právní normy – nový občanský zákoník, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o probační a mediační službě

 

 • Diskuze
 • Doporučujeme pořídit platné ÚZ Trestní předpisy
 • Program je akreditovaný také u MVČR v rámci průběžného vzdělávání
 • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV poštou a MVČR elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MPSV