Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Technické zhodnocení (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-78/2023
Variabilní symbol: 8241206
Termín: 06.12.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Květoslava Novotná - účetní (certifikace QBÚ) a daňový poradce

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:
 •  Úvod, právní předpisy
 •  Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník § 496 - § 513
 •  Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební řád § 2
 •  Zákon č. 256/2013 Sb., Katastrální zákon § 2
 •  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 24 – 32c
 •  Pokyn GFŘ D-59 (dříve D-22) K § 26 – K § 33
 •  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 4, § 75 - § 79e
 •  Vyhláška č. 410/2009 Sb., provádějící zákon o účetnictví a některé vybrané účetní jednotky § 14, § 26, § 55

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR