Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Stavební zákon
Kód akreditace: AK/PV-413/2015
Variabilní symbol: 221120213
Termín: 02.12.2021
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Marcela Válková - Krajský úřad Libereckého kraje

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Stávající stavební zákon, včetně jeho novel, platí ještě 2 roky

 

 

Předmět 1: Územní řízení

- Definice a základní pojmy na úseku stavebního zákona

- Upozornění na změny, jež přináší aktuální právní úprava

- Stavební úřady a jejich působnost, příslušnost v kontextu právní úpravy

- Dotčené orgány státní správy a rozhodnutí podmíněná závazným stanoviskem

- Územní řízení

- Územní rozhodnutí

- Územní souhlas

- Společné povolovací postupy

- Postupy stavebních úřadů a účastníků řízení

- Doručování písemností, lhůty

 

Předmět 2: Stavební řád

- Stavební řízení obecně v režimu stavebního práva

- Stavení řízení a jeho zásady

- Stavby nevyžadující povolení ani ohlášení

- Ohlašování staveb

- Povolování staveb, institut autorizovaného inspektora

- Řízení o odstranění stavby

- Nařízení odstranění stavby

- Užívání staveb

- Stavební dozor a zvláštní pravomoci SÚ a vybrané činnosti ve výstavbě podle SZ

- Přestupky

 

Program bude upraven dle aktuálního stavu legislativy.

 

 

  • Diskuse
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
  • Doporučujeme přinést ÚZ Stavební zákon

 

Akreditace: MVČR