Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení
Kód akreditace: AK/PV-575/2021
Variabilní symbol: 8221018
Termín: 18.10.2022
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. - vysokoškolský učitel, autor učebnic a publikací z oblasti správního práva a veřejné správy, dlouholetý lektor akreditovaného vzdělávání úředníků

Časový rozvrh:

9:00 - 13:30 vlastní program

Program:
 •  Pojem, význam a definice správního řízení
 •  úprava správního řízení v části druhé a třetí správního řádu, vztah k dalším částem a ustanovením zákona
 •  podpůrné působení úpravy správního řízení ve správním řádu vůči zvláštním zákonům upravujícím správní řízení
 •  základní zásady činnosti správních orgánů a jejich význam a použití ve správním řízení
 •  zásady správního řízení a jejich význam při vedení správního řízení
 •  požadavky na zákonné a správné rozhodnutí
 •  vady v procesním postupu správního orgánu
 •  vady rozhodnutí, a způsoby řešení vad
 •  průtahy v řízení a opožděnost vydání rozhodnutí  („nečinnost“)
 •  rizika a souvislosti porušení základních zásad řádného procesu, vztah k soudnímu přezkumu ve správním soudnictví ( z.č. 150/2002 Sb.) a k odpovědnosti za škodu a nemateriální újmu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (z..č 82/1998 Sb.)
 •  působení  požadavků na řádný procesní postup v úpravě správního řízení  ve vztahu:  

              -  ke správním orgánům, vedení řízení a úkonům správních orgánů (včetně doručování),

              -  k účastníkům řízení a jejich úkonům. Problém zneužití procesních práv.


S využitím aktuální judikatury a závěrů poradního sboru ministra vnitra ke  správnímu řádu. • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
 • Doporučujeme pořídit platné ÚZ Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR