Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní trestání vybraných přestupků v dopravě podle stávající právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-196/2022
Variabilní symbol: 823121201
Termín: 12.12.2023
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Vlastimil Musil - KÚ Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. Pravidelně přednáší na Institutu veřejné správy v Benešově, připravuje úředníky na zkoušky ZOZ u dopravních přestupků. Zastupuje pravidelně KÚ Zlínského kraje v řízení o žalobách u soudu.

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Školení je prioritně zaměřeno na aplikační praxi správního orgánů s výrazným přihlédnutím k praktickým otázkám a problémům, které s sebou vybrané skutkové podstaty přestupků nesou. Do školení bude promítnuta stávající rozhodovací praxe z odvolacího řízení včetně odkazů na judikaturu správních soudů.

Alkohol a jiné návykové látky: uvedení právního rámce problematiky, důkazy – dechová zkouška+odborné lékařské vyšetření, schválené typy analyzátoru alkoholu v dechu, vysvětlení principu funkce dechového analyzátoru (ověření, kalibrace), vyhodnocení získaného výsledku měření analyzátorem alkoholu v dechu, rozbor krve metodou plynové chromatografie a widmarkovou zkouškou, fyziologické odbourávání alkoholu v organismu, vysvětlení situace kdy je třeba ustanovit pro vstřebávání alkoholu v organismu znalce a kdy nikoliv, prokazování jiných návykových látek, kdy jde o trestný čin a kdy jde o přestupek, vzor výroku rozhodnutí při ovlivnění alkoholem a při ovlivnění jinou návykovou látkou, výše správních trestů a bodové hodnocení.

Odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky: uvedení právního rámce problematiky, dokazování (výslech policistů vždy nutný neexistuje-li jiný důkaz), vzor výroku rozhodnutí, výše správních trestů a bodové hodnocení.

Řízení vozidla bez řidičského oprávnění, bez platného posudku o zdravotní způsobilosti, řízení vozidla v době pozastavení řidičského oprávnění exekučním příkazem: uvedení právního rámce problematiky, vysvětlení všech reálných situací, které mohou v souvislosti s řízením bez řidičského oprávnění nastat (řízení bez řidičského oprávnění při dosažení 12 bodů, řízení bez řidičského oprávnění řidičem, který nikdy nebyl držitelem řidičského oprávnění, řízení bez řidičského oprávnění řidičem, který si nepožádal o vrácení řidičského oprávnění atd.)., pravidelné lékařské prohlídky a jejich význam pro řidiče a bezpečnost silničního provozu, význam a účel exekučního příkazu na řidičské oprávnění. Vzor výroku rozhodnutí, výše správního trestu a bodové hodnocení.

Překročení rychlosti v obci/mimo obec: uvedení právního rámce problematiky, výstup z radarového rychloměru jako důkaz listinou, kdy je potřeba vyslechnout policisty, důkaz šablonou měření. Vzor výroku rozhodnutí, výše správního trestu a bodové hodnocení.

Zakázané předjíždění v rozporu s obecnou, místní nebo přechodnou úpravou zákona o silničním provozu: uvedení do právního rámce problematiky, praktické vysvětlení situaci, kdy řidič předjíždí v rozporu s obecnou úpravou, místní nebo přechodnou úpravou, kdy dochází při předjíždění k ohrožení a omezení ostatních řidičů. Vzor výroku rozhodnutí, výše správního trestu a bodové hodnocení.

Přestupky spojené s dopravní nehodou: uvedení do právního rámce problematiky, pojem dopravní nehody a povinnosti účastníků dopravní nehody, odjetí od dopravní nehody, kdy je řidič povinen oznámit dopravní nehodu policii, kdy stačí sepsat jen společný záznam o dopravní nehodě. Vzor výroku rozhodnutí, výše správního trestu a bodové hodnocení.

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR