Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řízení ve věci stanovení příspěvku na úřadu péče poskytované dětem v zařízení
Kód akreditace: -
Variabilní symbol: 8210614
Termín: 14.06.2021
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k zákonu 109/2002 Sb. zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.


Během tohoto webináře zaměřeného na problematiku správního řízení bude věnována pozornost tomu, jak správně vykládat a aplikovat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správního řízení v souvislosti se stanovením příspěvku na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení.


Součástí webináře budou také konkrétní příklady z praxe, na základě poskytnutých dokumentů budou uvedeny konkrétní postupy a praktická doporučení pro vedení správního řízení v rámci zařízení ústavní výchovy.


Část 1: Obecná ustanovení o správním řízení
- správní orgány – vedení řízení, doručování
- účastníci řízení a zastoupení
- úkony účastníků, nahlížení do spisu
Část 2: Průběh řízení
- zahájení řízení a jeho průběh, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování
- rozhodnutí o procesních otázkách v průběhu vedeného řízení - přerušení, zastavení řízení
- rozhodnutí a druhy vad rozhodnutí dle platné právní úpravy
Část 3: Opravné prostředky
- řádné a mimořádné opravné prostředky, podrobnosti odvolacího řízení, přezkumného řízení, obnovy řízení a nového rozhodnutí, rozhodnutí správního orgánu
Část 4: Příklady z praxe
- příklady z praxe na základě poskytnutých dokumentů od účastníků webináře

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: neakreditovaný