Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řízení pro odborníky – neprávníky (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-140/2022
Variabilní symbol: 824110801
Termín: 08.11.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
JUDr. Olga Svobodová, Ph.D. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. V minulosti působila v Kanceláři veřejného ochránce práv dr. Otakara Motejla (ombudsmana) a také jako právnička, odbor životního prostředí Krajského úřadu JMK.

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Cíl:

Seznámit účastníky s obecným procesním právním předpisem, jehož správná aplikace je klíčová pro řádné fungování veřejné správy. Téma bude zasazeno do kontextu – nejprve bude stručně vysvětlen pojem právního státu a dělby moci a pojem veřejné správy. Dále bude nastíněn legislativní proces a vysvětleno, že správní řád je součástí systému psaného práva. Účastníci budou rovněž seznámeni se způsoby, jakými se lze s platným právním řádem aktuálně v ČR seznámit. Vedle rozboru jednotlivých institutů správního řádu bude vysvětlena i role veřejného ochránce práv a správních soudů. Výklad bude průběžně doplňován o konkrétní ukázky anonymizovaných správních aktů a příklady z praxe.

 

I. Úvod do systému veřejné správy v ČR

(pojem státu a práva; dělba mocí ve státě; smíšený model veřejné správy; kontinentální systém psaného práva; legislativní proces; publikace právních předpisů v ČR; právní záruky ve veřejné správě – veřejný ochránce práv, správní soudnictví)

 

II. Systém správních orgánů v ČR, zásady jejich činnosti

(systematika orgánů veřejné správy; formy činnosti veřejné správy; principy činnosti veřejné správy formulované ombudsmanem a zásady zakotvené ve správním řádu)

 

III. Rozbor jednotlivých institutů správního řádu

(obecná ustanovení o správním řízení vč. podjatosti; subjekty správního řízení a rozbor jejich procesních práv a povinností; průběh řízení v prvním stupni; rozhodnutí vč. požadavků na jeho formální i obsahovou stránku; řádné a mimořádné opravné prostředky s důrazem na průběh odvolacího řízení)

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR