Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí
Kód akreditace: AK/PV-338/2015
Variabilní symbol: 219102406
Termín: 24.10.2019
Místo: ul. Pražská třída 14, České Budějovice - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. - vysokoškolský učitel, autor učebnic a publikací z oblasti správního práva a veřejné správy, dlouholetý lektor akreditovaného vzdělávání úředníků

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
 • Pojem, význam a definice správního řízení
 • úprava správního řízení v části druhé a třetí správního řádu, vztah k dalším částem a ustanovením zákona
 • podpůrné působení úpravy správního řízení ve správním řádu vůči zvláštním zákonům upravujícím správní řízení
 • základní zásady činnosti správních orgánů a jejich význam a použití ve správním řízení
 • zásady správního řízení a jejich význam při vedení správního řízení
 • požadavky na zákonné a správné rozhodnutí
 • vady rozhodnutí,  vady správního řízení, a způsoby řešení vad
 • průtahy v řízení a opožděnost vydání rozhodnutí  („nečinnost“)
 • rizika a souvislosti porušení základních zásad řádného procesu, vztah k soudnímu přezkumu ve správním soudnictví ( z.č. 150/2002 Sb.) a k odpovědnosti za škodu a nemateriální újmu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (z..č 82/1998 Sb.) 
 • působení  požadavků na řádný procesní postup v úpravě správního řízení – ve vztahu k:

           - správním orgánům, vedení řízení a úkonům správních orgánů (včetně doručování),

           - účastníkům řízení a jejich úkonům.

 • aktuální judikatura a metodika (závěry poradního sboru ministra vnitra ke  správnímu řádu).

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.