Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řízení na úseku matrik - jméno a příjmení
Kód akreditace: AK/PV-426/2015
Variabilní symbol: 220110313
Termín: 03.11.2020
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Zdeňka Stránská - zkušená lektorka úseku státního občanství matrik a správních činností

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
 • Přehled aktuálních právních předpisů včetně novely z roku 2019 a informace k chystané novele zákona o matrikách
 • Speciálně upravené postupy dle ust. § 87 ZOM
 • Zákonem o matrikách neupravené postupy (SŘ)
 • Jméno, užívání druhého jména, jména zdvojeného
 • Užívání české podoby cizojazyčného jména
 • Jméno osvojeného dítěte
 • Změna jména/jmen – prohlášení, klasické správní řízení
 • Žádost – náležitosti žádosti, podklady
 • Řešení příkladů – od prohlášení nebo vedeného správního řízení až po vydání matričního dokladu
 • Příjmení, více příjmení
 • Příjmení žen
 • Rodné příjmení
 • Příjmení po osvojení
 • Příjmení po rozvodu - možnosti a lhůty
 • Příjmení občanů ČR a zároveň EU
 • Změna příjmení – prohlášení, klasické správní řízení
 • Jméno a příjmení – změna pohlaví, cizinci, nezletilí
 • Žádost, náležitosti žádosti, podklady
 • Řešení příkladů – od prohlášení nebo podané žádosti ve správním řízení – postup až po vydání matričního odkladu
 • Správní řízení ve věci změny jména i příjmení – příklady z praxe
 • Správní poplatky

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.