Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku
Kód akreditace: AK/PV-343/2015
Variabilní symbol: 219112811
Termín: 28.11.2019
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.000 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Mgr. Petr Kramář - vedoucí odboru správních agend, Magistrát města Pardubic

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
 • Seznámení se základními pojmy zákona 500/2004 Sb. (správní řád)
 • Zahájení a průběh správního řízení při rušení trvalého pobytu dle §12 zákona o evidenci obyvatel
 • Vedení spisu, doručování, možnosti užití fikce doručení, zastupování se zaměřením na opatrovnictví osob s neznámým pobytem, vedení ústního jednání, počítání lhůt, procesování usnesení
 • Dokazování neužívání objektu, provádění důkazů (na co se zaměřit při svědeckých výpovědích a místních ohledáních)
 • Dokazování zániku užívacího práva, užívací právo k objektu a jeho posuzování dle nového občanského zákoníku
 • Vydání rozhodnutí a jeho náležitosti, rozhodnutí ve společném řízení, právní moc a vykonatelnost
 • Odvolací řízení se zaměřením na úkony prvoinstančního orgánu v něm
 • Praktické příklady, judikatura, metodika, případové studie

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

 • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 18. 11. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
 • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.