Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řízení na úseku evidence obyvatel (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-570/2021
Variabilní symbol: 824112801
Termín: 28.11.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Petr Kramář - vedoucí odboru správních agend, Magistrát města Pardubic

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Správní řízení při rušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 •     základní právní pojmy a zásady správního řízení,
 •     zahájení řízení, řízení dle § 12, odst. 1, písm. a) a b) zákona o evidenci obyvatel vedené z moci úřední a řízení dle § 12, odst. 1, písm. c) zákona o evidenci obyvatel zahajované na návrh
 •     náležitosti žádosti, správní poplatek, důkazní břemeno žadatele
 •     zásada písemnosti, vedení spisu, protokoly, záznamy, usnesení
 •     společné řízení
 •     vyloučení z projednávání
 •     doručování
 •     účastenství, procesní způsobilost fyzických a právnických osob
 •     institut opatrovnictví se zaměřením na osoby neznámého pobytu, ustanovování opatrovníka v řízení o zrušení trvalého pobytu
 •     zánik a neexistence užívacího práva k nemovitosti se zaměřením na nový občanský zákoník, výklady, metodika, judikatura
 •     dokazování faktického neužívání objektu, techniky hodnocení důkazů se zaměřením na svědeckou výpověď, ohledání věci a listinné důkazy
 •     vydání rozhodnutí a jeho náležitosti, právní moc, vykonatelnost,
 •     opravné prostředky.

 

 •     Diskuze
 •     Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu •     Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 •     Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR