Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řízení na úseku evidence obyvatel
Kód akreditace: AK/PV-343/2015
Variabilní symbol: 221021805
Termín: 18.02.2021
Místo: ul. Guldenerova 17, Plzeň - Přednáškový sál E-centrum  
Cena: 1.800 Kč
Lektor:
Bc. Andrea Gotthardová - 20 let praxe ve veřejné správě na úseku správních činností, evidence obyvatel, voleb, vidimace a legalizace. Praxe získána na obcích I., II., III. typu a na krajském úřadu.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Správní řízení při rušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • základní právní pojmy a zásady správního řízení,
 • zahájení řízení, řízení dle § 12, odst. 1, písm. a) a b) zákona o evidenci obyvatel z moci úřední a řízení dle § 12, odst. 1, písm. c) zákona o evidenci obyvatel zahajované na návrh
 • zásada písemnosti, vedení spisu, protokoly, záznamy, usnesení
 • společné řízení
 • vyloučení z projednávání
 • doručování
 • účastenství, fyzické osoby a právnické osoby dle nového občanského zákoníku
 • institut opatrovnictví se zaměřením na osoby neznámého pobytu
 • zánik a neexistence užívacího práva k nemovitosti se zaměřením na nový občanský zákoník
 • dokazování faktického neužívání objektu, techniky hodnocení důkazů se zaměřením na svědeckou výpověď, ohledání věci a listinné důkazy
 • institut předběžné otázky
 • vydání rozhodnutí a jeho náležitosti, právní moc, vykonatelnost
 • opravné prostředky.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.