Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řízení a řízení o přestupcích na úseku sociálně-právní ochrany dětí
Kód akreditace: 2016/0049-SP
Variabilní symbol: 219061302
Termín: 13.06.2019
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
JUDr. Hynek Pečinka - Zástupce vedoucího odboru sociálních věcí, právník, Statutární město Olomouc

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

 

Cílem semináře je osvojit si základy vedení správního řízení a rozhodování na úseku sociálně-právní ochrany dětí (zejména rozhodování o povinnostech rodičů a osob odpovědných za výchovu, ukládání výchovných opatření a sankcí) a dále vedení řízení a rozhodování o přestupcích proti zákonu o sociálně-právní ochraně dětí. Součástí výkladu budou ilustrativní příklady postupů.

 

Seminář je určen vedoucím odborů a úředníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí na obcích 3. typu a krajských úřadech, poskytovatelům sociálních služeb, zařízením pro děti poskytující okamžitou pomoc a dalším zájemcům působícím na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

 

OBSAH:

 

—  Správní řízení na prvním stupni od zahájení po vydání rozhodnutí

—  správní orgány a účastníci řízení

—  postup správního orgánu v řízení

—  oprávnění účastníků

—  vydávání rozhodnutí, ukončování řízení

 

—  Rozhodovací činnost na úseku sociálně-právní ochraně dětí

—  rozhodování o povinnostech rodičů dítěte

—  rozhodování o výchovných opatřeních

—  rozhodování o úpravě práv a povinností osoby pečující

—  pořádkové pokuty

 

—  Projednávání přestupků proti zákonu o sociálně-právní ochraně dětí

—  skutkové podstaty přestupků

—  řízení o přestupcích

 

—  Ilustrativní příklady - průběžně v jednotlivých částech semináře.

—  Odpovědi na dotazy z praxe účastníků a společná diskuse

 

  • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV a MVČR po ukončení kurzu

 

  • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 3. 6. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
  • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.
Akreditace: MPSV


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.