Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řád
Kód akreditace: AK/PV-314/2018
Variabilní symbol: 221060377
Termín: 03.06.2021
Místo: ul. Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Ing. Alena Loudová - odborník na danou problematiku, lektor Institutu pro veřejnou správu Praha (obecná část zkoušky ZOZ)

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář je zaměřen na seznámení se základními instituty správního řádu.

 • Předmět úpravy, základní zásady činnosti správních orgánů, správní řízení
 • Správní orgány, vedení řízení a úkony správních orgánů
 • Doručování
 • Účastníci řízení a zastoupení
 • Úkony účastníků, podání, nahlížení do spisu
 • Lhůty a počítání času
 • Postup před zahájením řízení
 • Průběh řízení v prvním stupni -  zahájení, podklady pro vydání rozhodnutí, zajištění účelu a průběh řízení, přerušení řízení a zastavení řízení, rozhodnutí, usnesení,  nicotnost rozhodnutí
 • Ochrana před nečinností
 • Odvolací řízení
 • Stížnosti

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR