Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu
Kód akreditace: AK/PV-231/2017
Variabilní symbol: 821050601
Termín: 06.05.2021
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

- Vztah správního řádu a stavebního zákona, základní zásady činnosti správních orgánů

- Správní orgány – podjatost, vedení řízení, jednací jazyk, doručování, dotčené orgány a závazná stanoviska (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.)

- Účastníci řízení, úkony právnické osoby, zastoupení povinné – opatrovník a dobrovolné – na základě plné moci, podpůrce

- Úkony účastníků – podání x podnět (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.), § 36, nahlížení do spisu a poskytování kopií projektové dokumentace stavby, poskytování informací ze správního spisu podle zákona č. 106/1999 Sb.

- Průběh řízení v prvním stupni – předběžná otázka, přerušení, zastavení řízení, rozhodnutí x úkony dle části čtvrté na úseku stavebního řádu – souhlasy (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.)

- Aktuální judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon

- Stručný přehled právní úprava přestupků na úseku stavebního řádu – zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – úprava hmotněprávní (kritéria pro ukládání sankcí – odůvodňování výše uložené pokuty, absorpční a asperační zásada, lhůty pro zánik odpovědnosti) a procesní (postup před zahájením řízení, zahájení řízení, účastníci, zjišťování stavu věci, ústní jednání, zastavení řízení, rozhodnutí, opravné prostředky, společné řízení, zjednodušené formy řízení – příkaz a příkaz na místě)
 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR